Voor een coachtraject spreken we voorafgaand aan het traject een prijs af.

Voor een sessie vraag ik € 150,- per uur.

  • Indien je verhinderd bent, graag de afspraak 24 uur van tevoren verplaatsen of annuleren.
  • Bij niet tijdige afzegging kan ik de volledige kosten van de gemaakte afspraak in rekening brengen (2 uur).
  • De bedragen voor particulieren zijn inclusief btw. Voor zakelijke klanten geldt dat de bedragen exclusief btw zijn.
  • De kosten zijn niet via de zorgverzekeraar te declareren.
  • Klik hier voor informatie m.b.t. aftrek zorgkosten op de pagina van de belastingdienst.